Naplavine so prostor, kjer imajo glavno besedo besede. So okruški večernih ruminacij preplavljene duše.

Advertisements